X

Speed Up

Ärendehantering och arbetsorder i
din mobil

Skapa ett ärende, utför jobbet, skicka till faktura.
Enkel molntjänst och mobilapp.

Läs Mer

Inspektion i din
mobil

Läs Mer

Speed Up är ett moln och mobilbaserat ärendehanterings, arbetsorder och inspektionssystem för organisationer som arbetar inom servicesektorn. Det hanterar arbetsflöden från det att ett potentiellt jobb dokumenteras tills det är redo för fakturering.

Strategiska fördelar

Gör Bättre Affärer

På ett arbetsställe, som en kund eller en entrerprenör, skapa dokumentation om ett potentiellt jobb. Ta beslut enkelt om det ska utföras baserat på det tydliga underlaget, skapa en arbetsorder för utförande.

Minska Administration

Speed Up innefattar alla - kund, entrerprenör och underentreprenör - kan få rätt flöde av jobbinformation från start. Det är sömlöst och det är enkelt. Resultatet? Mindre pappersarbete. Mer produktivitet. Fördelar för alla.

Öka kvaliteten

Med Speed Up på din mobil kan du se exakt status och resultat för alla jobb när som helst. Det betyder kvalitetskontroll från start till sluförande för alla jobb.