top of page

Automatisering

Man försöker App

Vi automatiserar era affärsprocesser med hjälp av en web och mobilbaserad lösning.

 

Genom att använda Speed Up systemet som är uppbyggt med små färdiga komponenter konfigurerar vi istället för att programmera. Därigenom kan vi snabbare och mer kostnadseffektivt leverera.

Process:

Steg 1: Analys av behov.

Steg 2: Konfiguration.


 

Exempel på användningsområden:

 

Ärendehantering

Automatisering av ekonomiska flöden, t ex uträkning av bonusar och skapande av fakturaunderlag.

 

Exempel på branscher:

Service

 

Vi lägger oss utanpå era befintliga system och integrerar mot dem för att få fullständigt automatiserat flöde.

bottom of page