top of page

Faktura och lön

Faktura_och_lön.png

Ta ut datan från systemet och skicka det till ekonomi och lönesystem eller integrera
 

Enkelt och snabbt

All fakturaunderlag finns i systemet. Skriv ut en lista och mata in i ekonomisystemet eller exportera en lista och importer i ekonomisystemet eller integrera så att fakturaunderlaget skickas in i ekonomisystemet direkt från Speed Up.
 

Organisera

Alla fakturaunderlag finns lätt tillgängliga och allt underlag för tid för lön finns registrerad (förutsatt att det är inmatat).
 

Dela

Beställaren har tillgång till fakturaunderlagen om de också kör Speed Up. Om de inte kör det så kan du skriva ut fakturaunderlagen och bifoga dem t ex som pdf så framgår det klart och tydligt vad fakturorna avser.

Förutom ovanstående fördelar så kommer här några specifika:

Fördelar för beställare med Faktura och lön

Fakturanummer kan hämtas från entreprenörens ekonomisystem och läggas in i Arbetsorderdelen i Speed Up så att referens kan göras snabbt när pappersfakturan kommer.
 

Fördelar för entreprenörer med Faktura och lön

Få in fakturaunderlagen och skapa fakturorna automatiskt i ekonomisystemet för att minska administrationen.

bottom of page