top of page

Implementation

Implementation.png

Implementera stegvis

Vad som visat sig bäst för att alla i organisationen ska hänga med i implementationen och alla processer ska sätta sig så är rekommendationen att implementera processer stegvis.

 

 

Extraarbeten

Det är bra att börja med extraarbeten för de innebär massa administration. Det är även bra för att nyttja Snabbinspektionen för att samla in jobb.
 

Huvudmoduler

Snabbinspektion
Arbetsorder

Tid, material och resursrapport

 

Fakturering

När man utfört extraarbeten så behövs det faktureras så det är lämpligt att införa den processen som nr 2.
 

Huvudmoduler

Faktura
 

Avtalsarbeten

När allt sitter med extraarbeten så brukar det vara bra att implementera avtalsarbeten, också det stegvis, d v s börja med något avtalsarbete först. Olika arbeten behöver struktureras olika i systemet för att de ska passa utförandet.
 

Huvudmoduler

Arbetsorder
Snabbinspektion

 

Inspektion

Som en parallell process, först eller sist så kan man implementera Inspektionen
 

Huvudmoduler

Inspektion
 

Organisera

Alla fakturaunderlag finns lätt tillgängliga och allt underlag för tid för lön finns registrerad (förutsatt att det är inmatat).
 

Dela

Om både beställare och entreprenör har Speed Up så är det lämpligt att från början koppla ihop systemen också så att alla ärenden flyter helt pappersfritt mellan organisationerna.
 

Process

Läs mer om vår implementationsprocess.
Läs mer om processer.

bottom of page