top of page

Implementationsprocess

Nedanstående process beror lite på hur stor implementationen är. Inte alla steg utförs i alla implementationer.

 

Styrgruppsmöte

Tillsammans med er så bestämmer vi en implementationsplan där det framgår vad som ska implementeras och när. Planen fastställs på ett styrgruppsmöte.

 

Konfiguration

Vi konfigurerar de moduler som ni önskar och de processer som önskas. Ev. tillägg konfigurerar vi också. Systemet är byggt för att dynamiskt kunna konfigureras om.

Vi importerar också ev. listor med t ex produkter i det här steget.

 

Genomgång konfigurationen

Tillsammans med från kunden utsedd superuser så går vi igenom implementationen så att allt är enligt önskemål.

 

Konfiguration justeringar

Baserat på synpunkter på konfigurationen så justerar vi.

 

Genomgång konfiguration 2 och acceptans

Nytt möte för att gå igenom konfiguration av justeringar. Acceptans från kunden.

 

Utbildning 1

Beroende på organisationen så deltar olika antal personer. Vanligtvis är det först utbildning för arbetsledare och sedan för arbetsledare och yrkesarbetare tillsammans. Om det är en beställare så brukar alla utbildas samtidigt.

Utbildning 2

Efter ett par veckor så tas en uppföljande utbildning när alla hunnit köra och frågor har uppstått. Det är lättare för då har alla blivit lite insatta. Ev. justeringar baserat på önskemål från första utbildningen har då också hunnit konfigureras.

Uppföljning

Vi följer upp i systemet så att processerna (link to page processer) fungerar så att det inte stoppar upp någonstans. Om vi ser att det verkar vara problem någonstans så hör vi av oss till den/de personerna så att ingen behöver sitta fast.

 

Avstämningsmöte

Med ungefär några månaders mellanrum så tar vi avstämningsmöte för att gå igenom synpunkter.

Fler processer

Baserat på om det är fler processer som ska implemementeras så börjar vi då om med ev. konfiguration, möte, utbildning och uppföljning. T ex är det lämpligt att börja med en process i taget.

Implementera stegvis

Vad som visat sig bäst för att alla i organisationen ska hänga med i implementationen och alla processer ska sätta sig så är rekommendationen att implementera processer stegvis.

Extraarbeten

Det är bra att börja med extraarbeten för de innebär massa administration. Det är även bra för att nyttja Snabbinspektionen för att samla in jobb.

 

Huvudmoduler

Snabbinspektion

Arbetsorder

Tid, material och resursrapport

Fakturering

När man utfört extraarbeten så behövs det faktureras så det är lämpligt att införa den processen som nr 2.

 

Huvudmoduler

Faktura

Avtalsarbeten

När allt sitter med extraarbeten så brukar det vara bra att implementera avtalsarbeten, också det stegvis, d v s börja med något avtalsarbete först. Olika arbeten behöver struktureras olika i systemet för att de ska passa utförandet.

 

Huvudmoduler

Arbetsorder

Snabbinspektion

Inspektion

Som en parallell process, först eller sist så kan man implementera Inspektionen

Huvudmoduler

Inspektion

Organisera

Alla fakturaunderlag finns lätt tillgängliga och allt underlag för tid för lön finns registrerad (förutsatt att det är inmatat).

Dela

Om både beställare och entreprenör har Speed Up så är det lämpligt att från början koppla ihop systemen också så att alla ärenden flyter helt pappersfritt mellan organisationerna.

Process

Läs mer om processer.

bottom of page