top of page

Inspektion

Inspektion.png

Inspektionsmodulen är en mobil app och en webbaserad lösning för att göra inspektioner. Lösningen är dynamisk så man kan ta en befintlig pappersblankett, lägga in fälten i systemet och sedan gå ut och inspektera.

Fördelar

Inga papper - Du kan slänga pappersblanketterna.

Likformighet - Inspektionerna blir likformiga och ser professionella ut.

Snabbhet - Arbetsinsatsen för att göra en inspektion minskas dramatiskt, framförallt efterarbetet som i princip försvinner.

Funktioner

Dynamisk- Bara du har inspektionsmodulen så kan du kan lägga in flera olika inspektionsmallar.

Exempel - Utför t ex Kvalitetskontroll, Inspektion av fastigheter, Inspektion av utemiljö, Myndighetstillsyn, Inspektion av anläggningar, Vattenkvalitetsinspektion o s v.

Två vägar - Är du beställare använd den för kontroll, är du entreprenör, använd den för att skapa en lista på potentiella extraarbeten.

Här är ett exempel på en utskrift av ett Inspektionsprotokoll av fastighet:

01.png
02.png
03.png

Här är ett annat exempel på en utskrift av ett Inspektionsprotokoll av utemiljö:

04.png
05.png
06.png
07.png

Här är ett annat exempel på en utskrift av ett Inspektionsprotokoll av SBA:

08.png
09.png

Tips

 

1. Mindre enhet - Gör inspektioner i större mobiltelefoner, närmare 6”. Inte surfplattor, de blir för tunga för längre inspektioner.

 

2. Minimera efterarbetet -  genom att så mycket som möjligt är valbart eller hämtas automatiskt, t ex baserat på position. Ta också tid på dig i fält och skriv in så mycket som möjligt. Om kunden är med, var då helst två personer. En som matar in och en som pratar med kunden. Om det är du som är kunden, ta den tid du behöver :-).

 

3. Samla alla inspektioner - på ett ställe så att alla i organisationen hittar dem och de är åtkomliga. Lämpligtvis på webben.

 

4. Snygg utskrift - Lägg ner krut på att den utskriften/filen kunden får blir tydlig så att de lätt kan beställa och så att den ser professionell ut.

 

5. Koppla till arbetsorder - Koppla ihop inspektionen med arbetsorder för att nyttja underlaget från inspektionspunkterna till arbetsordrar så att du slipper skriva in igen. Koppla sedan tillbaka så att när man utför en arbetsorder så ser man vilka inspektionspunkter som är klara.

bottom of page