top of page

Konfigurerbart

01.png

Hur fungerar det (för dig) då?


Mall

Enklaste sättet är att välja någon redan färdig konfigurerad malllösning som består av ett antal moduler, som Speed Up för serviceorganisationer. Baserat på det så kan du använda alla de kraftfulla verktygen i Speed Up för att anpassa det själv, utan utveckling. Vill du inte göra det själv så kan vi gärna hjälpa till.

 

Egen lösning

Om du skulle vilja lägga till funktionatitet eller bygga en helt ny lösning så kan du gå tillväga så här:

 

Konfigurera objekt och komponenter

02.png

Börja med att konfigurera de objekten som du behöver för den lösningen du vill ha med Speed Up Objektmodul. Det kan vara en utökning av en befintlig mall/implementation eller om du vill bygga en helt ny lösning.

Baserat på objekten du skapat så väljer du de Speed Up komponenter som du vill ha i gränssnittet. Konfigurera vilka fält du vill se i gränssnittet.

När det är gjort så autoskapas lösningen. Nu kan du börja använda gränssnittet för att t ex mata in data och det kommer att bli sparat i databasen.

 

Logik och kommunikation

Mata in data är bra att kunna men vanligtvis vill man att något ska hända när man matat in datan. Nu behöver du konfigurera processerna du vill ha som ska bearbeta datan genom att använda Speed Up Arbetsflödesmotor.

Om du behöver hämta data från eller skicka data till några andra system så kan du konfigurera Speed Up Integrationsmodulen.

Om du vill kommunicera med andra organisationer som också kör Speed Up så kan du få ett sömlöst flöde genom att konfigurera Speed Up Organisationsmodulen.

03.png

Färdig

Nu är du färdig!

Du har skapat ett antal moduler eller expanderat befintlig funktionalitet och du är redo att börja använda den nya funktionaliteten eller den helt nya lösningen!

bottom of page