top of page

Processer

Man kan hantera ett flertal processer i Speed Up systemet. Systemet är byggt dynamiskt så man kan ändra processerna och man kan lägga till fler processer. 

Nedan så är några processer listade. 

Extraarbeten

01.png

Vanligtvis börjar vi med att implementera stöd för extraarbeten. Det är bra att börja med extraarbeten för de innebär massa administration. Det är även bra för att nyttja Snabbinspektionen för att samla in jobb. 

Huvudmoduler

Snabbinspektion
Arbetsorder
Tid, material och resursrapport 

 

Om både beställare och entreprenör/underentreprenör är med i systemet så kan man sätta upp arbetsflöden som gör att extraarbetena går inom och mellan organisationerna.

02.png

Fakturering

När man utfört extraarbeten så behövs det faktureras så det är lämpligt att införa processen som nr 2.

Huvudmoduler

Faktura

 

Avtalsarbeten

03.png
04.png

När allt sitter med extraarbeten så brukar det vara bra att implementera avtalsarbeten, också det stegvis, d v s börja med något avtalsarbete först. Olika arbeten behöver struktureras olika i systemet för att de ska passa utförandet.

 

 

Huvudmoduler

Arbetsorder
Snabbinspektion 

 

Inspektion

05.png

Som en parallell process, först eller sist så kan man implementera

Inspektionen

 

 

Huvudmoduler

Inspektion

bottom of page