top of page

Tid, material och resursrapport

Tid,_material_och_resurs.png

Ha kontroll över tiden

Rapportera i mobilen eller på webben baserat på arbetsordrar. Ha kontroll över tiden med hjälp av rapporter.

 

Enkelt och snabbt

Skapa återrapportering för tid, material och resurser direkt i mobiltelefonen i fält. Inga papperslappar som ska slira runt.

 

Organisera

Återrapporteringen blir automatiskt knuten till arbetsordern så inget manuellt matchande behövs.

 

Dela

Om din beställare/entreprenör/underentreprenör är ansluta till Speed Up så kan du dela arbetsordrar inklusive återrapportering direkt i systemet så att beställare kan godkänna tid innan fakturering och att om du är entreprenör så kan du få in återrapportering från underentreprenörer. Inga papper någonstans i kedjan.

 

Du kan även skriva ut arbetsorder inklusive återrapportering som fakturaunderlag om de behöver bifogas i pappersform eller pdf. De blir strukturerade snyggt automatiskt enligt mall som du bestämmer.

 

Förutom ovanstående fördelar så kommer här några specifika:

 

Fördelar för beställare med Återrapportering

Eftersom du kan godkänna efter hand så blir arbetsbelastningen bättre fördelad.

Du kan godkänna när ett ärende är färskt, inte en månad senare då alla inblandade glömt allt.

När pappersfakturan kommer så är den ren formalia, summan ska bara stämma med den i systemet redan godkända arbetsordern.

 

 

Fördelar för entreprenörer med Återrapportering

Minska administrationen runt återrapportering dramatiskt.

Uppmärksamma snabbare var det saknas återrapprotering så att du kan “jaga in” den.

Missa inga utförda timmar.

Få godkännande snabbare från beställare så att du kan fakturera snabbare.

bottom of page