top of page
01.png
02.png

Vi har gjort flexibilitet till en nyckelskillnad.

Det som skiljer Speed Up ERP är dess enorma flexibilitet. Vi har designat systemet så att det enkelt kan anpassa sig till praktiskt taget alla önskemål. I själva verket kommer du att få ditt eget anpassade system inuti systemet.

03.png

Stockholms stad visar hur bra det fungerar.

Vårt system har sedan 2010 framgångsrikt använts av Stockholms stad, även i samarbete med deras entreprenörer. Det ger alla en bra bild av vad som händer med jobben, vilket är till fördel för alla.

04.png

Speed Up ERP skapar ett anmärkningsvärt antal fördelar. 

Företag och och organisation av alla typer och storlekar kan tjäna på en implementering av Speed Up ERP. Med det kan du:

Arbetsflödesprocess

Hantera hela arbetsflödesprocessen från ett potentiellt jobb till fakturaunderlag.

Öka försäljningen

Öka försäljningen genom att kommunikationen med kunder snabbas upp och genom att de får möjligheter att enkelt skapa mer jobb.

Öka kvaliteten

Öka kvaliteten genom att övervaka arbetet som entreprenörer/ underentreprenörer utför och ha realtidsstatus på arbetsordrar.

Minska administrationen

Minska administrativa kostnader genom att automatisera nyckelfunktioner och genom att ge fältarbetare möjligheten att göra klart även administrationen i fält.

Dokumentation

Dokumentera utfört arbete och skicka det till kunderna.

bottom of page